QUAN TRỌNG – Hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt kênh Youtube

logo 200x300

Chúng tôi nhận thấy một số cá nhân đang tự xưng là nhân viên của BBTV để tiếp cận với mục đích dành quyền kiểm soát trên các kênh Youtube của đối tác.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về hiện tượng này và nhắc nhở rằng BBTV và các nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi thông tin đăng nhập và mật khẩu, hay yêu cầu chuyển quyền sở hữu kênh cho chúng tôi.

Việc kết nối với network chỉ được thực hiện duy nhất bằng cách chấp nhận link mời liên kết xuất hiện trong bảng điều khiển (Youtube Studio) sau khi bạn ký hợp đồng.

Xin nhắc lại một lần nữa, các thông báo quan trọng được gửi qua email sẽ chỉ có đuôi @bbtv.com. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin tài khoản thông qua các mạng xã hội.

Nếu bạn nhận được thông tin mạo danh nhân viên của BBTV như trên, vui lòng thông báo cho bộ phận hỗ trợ đối tác qua địa chỉ email support@bbtv.com.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.